Novinky

Sraz Ekoškol v Karlovarském kraji

Každý rok v našem kraji pořádá jedna z 8 ekoškol takzvaný Sraz Ekoškol. To je den kdy se sejdou zástupci z ekotýmů a pořádající ekotým pro ně připraví různorodou náplň. Tento rok to bude na nás a my zatím jen připravujeme, ale vše vypadá velice zajímavě. Všichni se tvrdě připravujeme a ekotým srší nápady. No kdo by se netěšil??

Radek Hegenbart 13.září 2017

Vánoční setkání ekotýmu

Vánoční setkání ekotýmu začalo společným posezením. Žáci probrali zadané úkoly a při tom si pochutnávali na cukroví a horkém čaji. Druhá část setkání proběhla mimo budovu školy. Jeli jsme na návštěvu do naší oblíbené Minizoo ve Staré Roli. A opět jsme nepřijeli s prázdnou. Ze společného fondu ekotýmu jsme uvolnili 555,- kč, za které jsme pořídili mlsky pro zvířecí kamarády. Po dohodě s vedoucím Minizoo jsme nakoupili mrkve, ledové saláty, jablka, krmení pro ptáky a největší pochoutku ještěrek - med.

Odměnou nám byla přednáška ale hlavně blízky kontakt s mazlíčky ale i s predátory!

Monika Petriláková 6.leden 2017

Projektový den ekotýmu

Koncem listopadu proběhlo druhé setkání ekotýmu. Cílem setkání bylo seznámit žáky ze třídy G1 s programem Ekoškola.

Členové ekotýmu je s náplní naší práce seznámili zajímavou formou. Nejprve jim Kája s Káťou odprezentovaly základní pravidla fungování Ekoškoly. Také popsaly všechny kroky, které jsme museli podniknout, abychom se mohli pyšnit tímto titulem. Seznámili je rovněž s naší školní soutěží Recyklohraní, které se účastní všechny třídy. Podstatou je sběr starých elektrospotřebičů ale také baterií a víček, které se pak mohou ještě využít jinde. Třídy za své ekologické chování získávají body a nejaktivnější třída dostane na konci roku finanční odměnu.

Monika Petriláková 12.prosinec 2016

Aerosoly letem světem

Dne 9.11. se třídy PEG1, PEG2 a G7 zúčastnili zajímavé přednášky v Karlovarské městské knihovně na téma: „Aerosoly letem světem“, kde se nám přednášející pan Vladimír Ždímal pokusil vysvětlit, co jsou to aerosoly a jaké mají dopady pro nás a naše okolí. Nejdříve nám nastínil, čeho se bude přednáška týkat.

V první řadě jsme se dozvěděli, že aerosoly nám škodí a jsou všude kolem nás, i když je pouhým okem nemůžeme vidět a plno dalších zajímavostí a postřehu. Poslechli jsme si o expedicích a pokusech, které pan Ždímal prováděl se svými kolegy a po té jsme si dokonce i dva pokusy vyzkoušeli. První pokus spočíval v zapálení malé hřbitovní svíčky na jedné straně místnosti a vytvoření mapky, kam a v jakém množství se budou látky vyprodukované spalováním šířit.

Druhý pokus byl už více názorný. Šlo o změření, jak se zvýší počet prachových částic v případě, že bude v místnosti vykouřena jedna cigareta. Dobrovolníku bylo více, avšak ne všichni byli oprávněni se pokusu zúčastnit. Nakonec jsme zjistili, že změna byla obrovská, což určitě vystrašilo všechny kuřáky v místnosti a studenty poučilo o chemickém tématu „aerosoly“.

Veronika Votavová 5.prosinec 2016

Setkání Ekoškol Karlovarského kraje

Dne 20. října se jako tradičně konala schůzka ekotýmů Ekoškol z našeho kraje. Tentokrát se část našeho ekotýmu podívala do obce Drmoul v Chebském kraji, kde nás přivítala místní základní škola. Celý den proběhl příjemně a s milým přístupem, jak žáků, tak i učitelů.

Monika Petriláková 7.listopad 2016

Exkurze do firmy SKF

Den Země se koná každoročně 22. dubna. Již několik let jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Ve 175 zemích světa se tak v tento den na dané téma zaměřují různé besedy, exkurze, přednášky apod. Náš Ekotým se v tento den vypravil na exkurzi do firmy SKF, která se pyšní ekologickým provozem.

Monika Petriláková 24.duben 2016

Naše další setkání

Naše dubnové setkání mělo jeden hlavní cíl - vytvořit pravidla a podobu našeho školního Ekokodexu. Žáci vytvořili pravidla nejprve v menších skupinách, poté je všechny skupiny před ostatními přednesli. Spoustu navržených pravidel Ekokodexu jsme pak společně zredukovali na osm hlavních. Stejně pak proběhlo i hlasování o podobě Ekokodexu. Zvítězila podoba sluneční soustavy, která bude viset u šaten.

Monika Petriláková 12.duben 2016

Projektový den Ekotýmu

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Na předchozím setkání sestavili Plán činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. Tentokrát je čekal další krok a to Monitorování a Vyhodnocování plnění tohoto stanoveného plánu. Výsledky si pak jednotlivé týmy na závěr projektového dne prezentovali.

Monika Petriláková 8.únor 2016

Vánoční projektový den

Členové Ekotýmu se opět sešli na projektovém dni. Analýzu provedli již minule a stanovili slabé i silné stránky školy v daných oblastech. Tentokrát je čekalo sestavení Plánu činnosti, jak vylepšit naše slabé stránky. O svých nápadech bouřlivě diskutovali, ale přeci jen se nakonec dohodli. Vybraní žáci z každého týmu pak společně vytvořili prezentaci a výsledky sdělili všem žákům školy.

Monika Petriláková 10.leden 2016

Projektový den Ekotýmu

Vybraní zástupci tříd, kteří patří do Ekotýmu, se sešli na Projektovém dni, aby vytvořili ekologickou analýzu naší školy. Zkoumali čtyři základní témata: Vodu, Energii, Odpady a Prostředí školy.

Monika Petriláková 11.prosinec 2015